Ärevarvet 2017
  RETURNERAS
ARRANGEMANG AV ÄREVARVET ÅR 2017 31.3.2017
Arrangemang öppnas dig fullt då du markerar förbindningen för snabb uppdatering av resultaten.
Föreningen förbinder sig att uppdatera resultaten inom två (2) veckors tid från ärevarvets arrangemang.
Ärevarvet 2017 Distrikt  Föreningens nummer (om Du icke vet Föreningens nummer, använd 999)  
   
 arrangerar Ärevarvet 2017  
      (Föreningens namn)  
Insamling målsättning (euro)   
        2017 klockan   
(Orten) (Idrottsplan)


FÖRENINGENS KONTAKTPERSON
Namn: E-post:
Utdelningsadress:
Postnummer: Postkontor:
Telefonnummer:


FÖRENINGENS KONTAKTPERSON SOM MATAR IN ÄREVARVSUPPGIFTER
Namn: E-post:
Telefonnummer:


FÖRENINGENS BANKFÖRBINDELSER (vänligen skriv tydligt)
Bank: Kontonummer(IBAN):INSAMLINGSBLANKETTER OCH JA AFFISCHER
Vi vill beställa insamlingsblanketter  st. Vi vill beställa affischer  st.Vi förbinder oss att följa reglerna för Operation Ärevarvet
   
Orten och tid  

 Dina kontaktuppgifter förmedlas icke framåt.

 


Avbryt